Lutowanie Piecowe

Piecowe lutowanie twarde to półautomatyczny proces, w którym elementy są łączone przy pomocy innego, łatwiej topliwego materiału (lutowia).

 Piecowe lutowanie twarde umożliwia projektantom i inżynierom łączenie prostych lub złożonych elementów za pomocą jednego lub setek połączeń.

Łączone części są zazwyczaj czyszczone i mocowane z międzyoperacyjnym nałożeniem lutu na łączone powierzchnie, a następnie umieszczane na oprzyrządowaniu  w piecu. Lut twardy podlega upłynnieniu i wypełnia szczelinę między łączonymi detalami.

Lutowanie Piecowe 

Korzyści Lutowanie twarde daje konstruktorom i inżynierom możliwość łączenie prostych lub złożonych elementów za pomocą jednego lub setek połączeń. W przypadku bardzo złożonych zespołów lutowanie piecowe zastępuje z powodzeniem operację spawania, Możliwość łączenia zabiegów lutowania i hartowania w jednym cyklu.

Do zastosowań należą:

Części lotnicze — np. uszczelki silnika, przewody rurowe, elementy turbin, wirniki. Części komercyjne — np. sprzęgło silnika  Części motoryzacyjne – elementy układu wydechowego oraz klimatyzacyjnego Piecowe lutowanie twarde można stosować do wielu materiałów, takich jak aluminium, tytan, stopy na bazie niklu, stale nierdzewne i stale stopowe. Lutowanie twarde umożliwia łączenie innych materiałów nieżelaznych, takich jak stopy miedzi. Łączone materiały określają typ atmosfery, w której zespół jest nagrzewany w celu połączenia jego elementów. Oprócz próżni, do atmosfer ochronnych lub reaktywnych należą wodór, azot, mieszanka wodoru i innych gazów obojętnych, gaz egzotermiczny i endotermiczny oraz argon i hel.

Dane procesowe

Łączenie metali i stopów za pomocą lutu. Stopiony lut wypełnia szczelinę między ogrzanymi (do temperatury topnienia lutu) powierzchniami łączonymi. Aby roztopiony lut wypełnił prawidłowo szczeliny między łączonymi elementami muszą wystąpić zjawiska kapilarne. Kluczem do prawidłowego wykonania procesu lutowania jest dobór odpowiedniego lutowia do materiałów łączonych ( właściwości fizykochemiczne), jego postaci ( np.: folia, pasta), właściwe zaprojektowanie szczeliny i optymalnie zaprojektowanie i dobór parametrów procesu ( czas, temperatura).  Piecowe lutowanie twarde jest realizowane za pomocą różnych technik. Obejmują one zróżnicowane projekty pieców łącznie z piecami nieprzelotowymi i przelotowymi z różnymi atmosferami. Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję i utlenianie, lutów twardych na bazie niklu sprawiła, że idealnie nadają się do łączenia części ze stali nierdzewnej. Te stopy są używane w przemyśle  np. lotniczym, do produkcji narzędzi, HVAC, automotive , katalizatory, wymienniki ciepła.
AWS A5.8 ISO 17672 Ni Cr Si B inne Zakres temp. topnienia  ºC
BNi-2 Ni 620 82.4 7,0 4,5 3,1 3 Fe 970-1000
BNi-5 Ni 650 70.9 19,0 10,1     1080-1135
BNi-7 Ni 710 76,0 14,0     10P 890,00
BNi-14 Ni 655 66.5 23,0 6,5   4P 960-1080
  Opracowano różne rodzaje past do różnych zastosowań, atmosfer piecowych i właściwości lutowania. Jeżeli parametry pieca są dobrze nastawione to Pasty MGB nie pozostawiają osadów, nie rozpryskuje się i mają wysoką przyczepność, to nas odróżnia. Pasta miedziana z proszkiem miedzi atomizowanej gazowo. Dobra jakość proszku zapewniają lepszy wygląd spoiny. 

EN 1044 Cu Ni Inne Zakres temp. topnienia  ºC
CU102 99.95     1085
CU103 99.9  1085   1085
CU102 99.9     1085
CU104 99.9   <0.03 P 1085
CU105 97 2,5 0.03 B 1085-1100

Pasty CuP

EN 1044 Cu P Ag Other Zakres temp. topnienia  ºC
CP203 93.8 6,2     710-890
CP201 92.2 7,8     710-770
CP302 86.2 6,8   Sn 7 650-700
CP102 80 7 15   645-800
Zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą w temacie doboru odpowiedniej pasty do aplikacji.