Proszki

MGB Proszki Metaliczne do regeneracji i zabezpieczeń powierzchni

MGB group współpracuje ściśle z Sentes Bir, wymiana doświadczeń oraz koncepcji związanych z procesem atomizacji proszków metalicznych skutkuje tym, że jesteśmy   liderem pod kątem jakości i powtarzalności dostaw dla klientów produkcyjnych.


Zastosowanie proszków metalicznych, jest bardzo szerokie,  znajdują one zastosowanie w przemysłach oraz aplikacjach takich jak :

 – Rolniczy, – noże, lemiesze, etc.

– Produkcji papieru,

– Huty Szkła,

– Recycling – przetwarzanie odpadów,

– Zabezpieczanie elementów maszyn do mielenia,

– Warstwy zmniejszające współczynnik tarcia,

– Warstwy zwiększające współczynnik tarcia,

– Produkcja zaworów,

– Produkcja narzędzi,

– Produkcja narzędzi wiertniczych,

– Regeneracja i odbudowa form,

– Regeneracja układów plastyfikujących.

 Warto nadmienić, że MGB group ma wyłączność na gamę specjalistycznych proszków metalicznych w naszym regionie Europy.

Wspólnie z firmą Sentes Bir stworzyliśmy w Polsce magazyn pod kątem obsługi klientów z regionu europy środkowo wschodniej. 

Zadzwoń do naszego inżyniera spawalnika w temacie omówienia optymalnego rozwiązania lub umówienia pokazu w zakładzie produkcyjnym