SZKOLENIA

Oferujemy Państwu :

– Szkolenia wraz z certyfikacją ,

-Nasi specjaliści pomogą Państwu w zakresie kwalifikowania technologii spawania jak i lutowania. Prace związane z kwalifikowaniem technologii są prowadzone w oparciu o narmy: PN-EN ISO 15614; PN-EN ISO 15613; PN-EN ISO 13134; i polegają na doborze zakresu kwalifikowania, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury kwalifikowania, przygotowaniu dokumentu pWPS/pBPS, przygotowaniu próbek egzaminacyjnych i opracowaniu dokumentacji WPS/BPS.

– usługowe lutowanie,

– usługowe spawanie oraz napawanie,

– nanoszenie metalicznych powłok w celu odbudowy oraz zabezpieczenia powierzchni,