Szkolenia ręczny lutowacz gazowy

szkolenia dla lutowaczy opracowane i prowadzone przez inżynierów spawalników MGB, pod merytorycznym nadzorem : " Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa w Gliwicach". Szkolenie i certyfikacja spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych którego podstawą prawną jest Kodeks Pracy.